Algemene voorwaarden Corps et Esprit massage Breda

 • Betalingen geschieden meteen na de behandeling à contant, wij hebben geen pin!
 • Wij bieden alleen professionele massages. Voor erotiek bent u aan het verkeerde adres
 • Alle informatie wordt wordt vertrouwelijk behandeld
 • Tot 24 uur voor aanvang van de massage kunt u telefonisch annuleren.
 • Algemene voorwaarden zijn altijgd van toepassing.
 • Hygiëne is belangrijk, wij zorgen dat al onze materialen schoon zijn. Wij vinden het prettig als u voor de massage een douche of bad hebt genomen.
 • Als je zichtbaar onder invloed bent van alcohol of drugs gaat de behandeling niet door, kosten worden in rekening gebracht.
 • Bij ziekte is het vaak niet goed een behandeling te ondergaan, neem bij twijfel contact op met uw huisarts of specialist.
 • Bij ziekte dient u dit vooraf kenbaar te maken, bij voorkeur tijdens het boeken
 • Corps et Esprit massage Breda is nooit verantwoordelijk voor letsel en / of andere schades
 • Indien er een dubbele boeking is gemaakt zullen wij een andere datum en tijdstip met u maken.
 • Cadeaubonnen van zijn niet inwisselbaar voor contant geld!

Terms and conditions Corps et Esprit massage Breda

 • Payment is done after the massage in cash, we can't accept bankcards
 • We only offer professional massages, you are at the wrong adress for any erotic massage.
 • All information is treated as confidential
 • Up to 24 hours before the massage you can cancel by phone
 • Terms and conditions always apply.
 • Hygiene is important, we make sure all our materials are clean. We appreciate if you have a shower prior the treatment
 • We will not start any treatment if you are under the influence of alcohol or drugs. We will however charge for the treatment
 • In case of disease, often treatment is not beneficial, when in doubt, please contact your GP or specialist.
 • In case of disease, please let us know prior the treatment, preferably when making the booking
 • Corps et Esprit will never be responsible for any injury and / or damage
 • If a double booking is made, we will try to reschedule
 • Coupons are not exchangeable for cash money